יעד 4,000,000 ₪ 1,623,220 ₪

זה יותר משלושים שנה ביתו של המקובל רבנו מרדכי שרעבי זיע"א סגור על מנעול ובריח, הבית שמידי יום היו נכנסים אליו מאות אנשים כשהם מדוכדכים נבוכים וחולים ויוצאים ממנו מעודדים שמחים ובריאים נותר שומם, הבית שקול התורה והייחודים ממנו לא פסק עמד ונתמלא אבק.

עת לחננה הגיע ובחסדי השם יתברך יש עת רצון והתחלנו בפעולה לגאול את הבית מידי הבעלים הנמצאים עשרות שנים בחו"ל, אך ביודעם כח ביתו של הרב וחשיבותו לישיבתנו הקדושה, דרשו מאיתנו סכום עצום.

בהוראת ראש הישיבה תלמידי המובהק הסבא קדישא זקן המקובלים רבינו שלום שמואלי שליט"א לרכוש בכל מחיר, צעדנו קדימה כשהמטרה היא להשלים את הרכישה, ומיד לפתוח את הבית הקדוש לשקם אותו לנקותו ולייפותו, ומאידך לשמור את אופיו ולפותחו לקהל שיוכלו להגיע ללמוד בו ולהתפלל, לקבל השראה, לראות מקרוב את ספריו וחפציו של הרב זיע"א, ובזה להנציח את מורשתו לדורות.

רבינו זיע"א לא השאיר בנים אחריו, ישיבתנו הקדושה "נהר שלום" היא הממשיכה בדרכו, וכעת בידינו להגדיל ולהאדיר את ביתו מכון שיבתו בכך להנציח את מורשתו לדורי דורות, מאות ואלפים שחיים כאן עמנו חייבים לרבנו זיע"א את חייהם שכן בכל יום נושעו וקבלו ברכותיו מאות אנשים זכו תיכף לישועה נכיר טובה לרבנו זיע"א וניטול חלק ביצירת הפאר של העמדת ביתו הקדוש של רבנו זכר צדיק וקדוש לברכה.

פירוט מניות